Animačný priemysel krajín strednej a východnej Európy sa spája do jedného trhu

V roku 2017 vytvorila Európska komisia tzv. Animation Plan, ktorého cieľom je povzbudiť animovaný priemysel v celej EU. Región strednej a východnej Európy v sebe skrýva veľký potenciál.
Využiť ho sa pokúsi nová iniciatíva CEE Animation Workshop, ktorá spojí nezávislých producentov animovaných filmov z osemnástich krajín, a ukáže producentom z regiónu najnovšie trendy v medzinárodnom animačnom priemysle. Workshop sa koná od 2. – 6. decembra v Ľubľane.

Prvotná myšlienka, ktorá by spojila nezávislých producentov animovaných filmov z regiónu CEE (Central and Eastern Europe), vznikla na jeseň roku 2016. Nutnosť spoločnej akcie a intenzívnejšia spolupráca je mottom medzinárodnej platformy združujúcej producentov Visegrad Animation Forum už niekoľko rokov. Hlavným cieľom tejto aktivity je vybudovanie priemyslu a vhodných podmienok pre úspešné koprodukcie, ktoré obstoja v konkurencii na medzinárodnej scéne. Spoločné kultúrne a historické dedičstvo krajín strednej a východnej Európy, ekonomické podobnosti, ale aj blízkosť foriem prejavu alebo jazyka, sú ideálnym predpokladom pre vytvorenie silnej jednoty a trhu. CEE Animation by sa mohla stať výraznou obchodnou značkou a súčasne fungovať ako skvelý exportný artikel zúčastnených štátov.

Nápad usporiadať jednorazovú akciu, ktorá by privítala producentov z viac ako polovice európskych krajín a nastavila pevné základy pre ich budúcu spoluprácu, okamžite presvedčil zástupcov Kancelárií Kreatívnej Európy (Creative Europe Desk – CED). Program Kreatívne Európa – MEDIA posilňuje európsky audiovizuálny trh ako celok a snaží sa, aby bol – ako celok – medzinárodne konkurencieschopný. Vedúca českej CED Pavlína Kalandrová upozorňuje, že spolupráca medzi jednotlivými európskymi krajinami je absolútne kľúčová a dodáva: „CEE Animation Workshop by mal prispieť k tomu, aby bol náš trh správne prepojený a naklonený spolupráci vnútri nášho regiónu, ale tiež bol rovnocenným partnerom pre západnú Európu – či už vo fáze výroby animovaného diela, formou koprodukcií, či následne distribúciou.

Veľkým prínosom je zapojenie celkom devätnástich národných Kancelárií Kreatívnej Európy – MEDIA (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Česko, Estónsko, Gruzínsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Macedónsko, Moldavsko, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajina). „Veríme, že lepším využitím potenciálu spolupráce medzi producentami nášho regiónu, budú naši žiadatelia v európskych programoch Creative Europe MEDIA úspešnejší. To je tiež dôvod, prečo sa na projekte podieľa toľko Kancelárií Kreatívna Európa – MEDIA,“ hovorí riaditeľka slovinskej CED Sabina Briški Karlic a dodáva:“ Naším poslaním nie je len workshop spoločne usporiadať. Snažíme sa v každej krajine problémy identifikovať, čo bude aj súčasťou CEE Animation Workshopu, aby sme dosiahli očakávané výsledky a mohli sa im ďalej venovať v čase, keď bola definovaná európska stratégia pre animačný sektor.

Vedúcou workshopu je Linda Beath, ktorá dlhodobo poskytuje filmové poradenstvo a zameriava sa na školenie filmových producentov po celej Európe. Medzi lektormi, ktorí sa budú účastníkom počas piatich dní intenzívne venovať, je päť svetovo uznávaných filmových odborníkov. Skúsená írska producentka Siun Ni Raghallaigh, ktorá má viac ako tridsaťročnú skúsenosť v mediálnom priemysle, je generálnou riaditeľkou Ardmore Studios a jednou zo zakladateliek Troy Studios. Pozvanie do Ľubľany prijala tiež Moe Honan, generálna riaditeľka spoločnosti Moetion Films Ltd. Jej štúdio bolo ocenené ako Producent roka 2016 v rámci prestížnej akcie Cartoon Movie a koprodukovalo celý rad animovaných filmov, vrátane oceňovaných celovečerných snímok ako napr. Two By Two – Ooops! The Ark Has Gone (aka Ooops! Noah Is Gone). Workshopu sa tiež zúčastní odborník na filmový marketing Mathias Noschis. V minulosti vytvoril online PR a kampane na sociálnych sieťach pre niekoľko hollywoodskych titulov: Lego Ninjago, Kung Fu Panda 3, Ice Age: Collision Course, Toy Story 3 alebo Rango. Mathias v súčasnosti pracuje na poľskom projekte Another Day of Life. Ďalším lektorom je Richard Rowe, riaditeľ medzinárodných akvizícií a koprodukcií v DHX Media. Prvých 12 rokov svojej kariéry strávil v Turner Broadcasting, založil spoločnosť Rowe Media, ktorá poskytuje poradenské služby pre detský televízny priemysel. Päticu uzatvára Maciej Chmiel, zástupca riaditeľa oddelenia predaja a akvizícií poľskej verejnoprávnej televízie TVP.

Do pilotného ročníka bolo vybraných dvadsať šesť producentov z celkom osemnástich krajín: Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Gruzínsko, Kosovo, Maďarsko, Macedónsko, Moldavsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Ukrajina. Hlavnými témami workshopu budú medzinárodné koprodukcie, financovanie, právne aspekty, marketing, sales, práca s televíznymi dramaturgami či digitálna distribúcia.

Dôležitou súčasťou ľubľanského workshopu bude aj panelová diskusia o koprodukčných podmienkach v regióne strednej a východnej Európy. Stretnutia sa zúčastní viac ako tridsať filmových profesionálov, ktorí sa pokúsia sformulovať spoločnú požiadavku kinematografickým fondom a zástupcom televíznych dramaturgov o väčšiu podporu animovaného priemyslu. Dokument pod názvom Ljubljana Accord bude obsahovať opis špecifických podmienok výroby animovaných diel v regióne CEE a návrh stratégií k jeho zlepšeniu s cieľom vybudovať konkurencieschopný priemysel animovaného filmu – a to ako v národnom, tak aj v medzinárodnom meradle.

CEE Animation Workshop sa uskutoční v rámci Medzinárodného festivalu animovaných filmov Animateka, konajúceho sa v dňoch od 4. – 10. decembra 2017 v Ľubľane. Viac informácií sa dozviete na ceeanimation.eu.

 

 

Sprievodný program

CEE Animation Workshop sa koná v spolupráci s Medzinárodným festivalom animovaných filmov Animateka, ktorý sa uskutoční v dňoch od 4. – 10. decembra 2017 v Ľubľane. V rámci sprievodného programu vystúpia lektorky workshopu Moe Honan a Siun Ni Raghallaigh. Širokej verejnosti predstavia celovečernú animovanú komédiu Ooops! Noah Is Gone … Obe producentky vo svojej prípadovej štúdii odkryjú proces vývoja celovečerného filmu, hľadanie možných finančných a koprodukčných partnerov až po následnú distribúciu animovaného diela. Írsko-nemecko-luxembursko-belgická koprodukcia, známa v USA pod názvom All Creatures Big and Small a vo Veľkej Británii a Írsku ako Two by Two – Ooops! The Ark Has Gone …, vyhrala na Cartoon Movie cenu Producent roka 2016. Celosvetový úspech tohto filmu potvrdzuje aj predaj do viac ako 120 krajín, vrátane kinodistribúcie v Číne a výrazný ohlas na online platformách, vrátane predaja Netflix. Akcia sa koná 5. decembra.

 

Organizátori CEE Animation Workshop sú:

Kancelárie Kreatívnej Európy – MEDIA z 19 krajín

Kreatívna Európa je program EÚ na podporu audiovizuálneho priemyslu a kultúrnych a kreatívnych odvetví, plánovaný na obdobie rokov 2014-2020. Cieľom programu je vytvoriť jednotný rámec pre financovanie projektov v oblasti scénických umení, výtvarného umenia, vydavateľstsva a literatúry, filmu, televízie, hudby, interdisciplinárneho umenia, kultúrneho dedičstva a videohier, a maximálne využiť synergiu medzi rôznymi sektormi a zvýšiť tak účinnosť poskytovanej podpory.

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/

 

Visegrad Animation Forum

Visegrad Animation Forum (VAF) je platforma, ktorej zámerom je posilnenie odboru animácie v regióne strednej a východnej Európy. Hlavným cieľom je vytváranie príležitostí pre stretnutie producentov, štúdií, TV staníc a filmových distribútorov, ktoré by viedli k spolupráci na animačných projektoch.

Jadrom programu VAF je súťaž animovaných projektov v dvoch kategóriách: krátky film a seriál / TV špeciál. Účastníci majú jedinečnú príležitosť zaujať zahraničných producentov a pomôcť tak svojmu projektu pri ďalšom vývoji a jeho ceste k realizácii. Súťažná časť je doplnená o odborné workshopy na témy týkajúce sa financovania vývoja, výroby a distribúcie animovaných filmov a seriálov.

http://ww.visegradanimation.com/

Slovinská asociácia animovaného filmu (Slovenian Animated Film Association)

Slovinská asociácia animovaného filmu (: D’SAF!) združuje profesionálov pracujúcich v oblasti animovaného filmu (producentov, režisérov, animátorov, výtvarníkov, scenáristov, zástupcov festivalov a pod.), odborníkov v príbuzných odboroch, organizácie zo štátneho aj súkromného sektora, študentov a filmových nadšencov. Primárnym cieľom asociácie je rozvoj a uznanie umenia animovaného filmu na národnej i medzinárodnej úrovni.

http://cargocollective.com/animirani-film/ABOUT-D-SAF/

 

Motovila Institute

Motovila Institute je mimovládny neziskový inštitút so sídlom v Ľubľane. Zameriava sa na podporu medzinárodnej spolupráce v kultúrnych a súvisiacich odvetviach. Cieľom je uľahčiť prepojenie pracovníkov v tomto sektore na medzinárodnej úrovni a vybaviť ich zručnosťami potrebnými pre úspešné nadviazanie spolupráce v rámci EÚ a ďalšími medzinárodnými inštitúciami. Motovila tiež prevádzkuje v rámci svojich aktivít slovinskú Kanceláriu Kreatívna Európa, národné informačné centrum pre program Kreatívna Európa s podporou slovinského Ministerstva kultúry a Európskej komisie.

http://ced-slovenia.eu/en/motovila-institute/

 

Animateka International Animated Film Festival

Týždenný medzinárodný festival animovaného filmu Animateka sa koná každoročne v slovinskej Ľubľane. Zameriava sa predovšetkým na najnovšiu tvorbu krátkych filmov zo strednej a východnej Európy. V súťaži sa predstavia najlepšie európske študentské snímky a tiež filmy pre deti. Festival, podporený programom Kreatívna Európa MEDIA, zahŕňa širokú škálu historických a tematických programov, ktoré divákom ukazujú vznik a vývoj animácie a zároveň im dávajú prehľad o najlepších súčasných krátkych a celovečerných animovaných filmoch v celosvetovom meradle.

http://www.animateka.si/2017/en/