Animovaná Stabilita Daniely Krajčovej

Stabilita, respektíve schopnosť mať v živote rovnováhu a správny tempo-rytmus je základným pilierom normálneho ľudského fungovania. Akonáhle sa vychýli os viac na jednu či druhú stranu, nastávajú problémy. Problematiku stability rieši dlhodobo aj umenie a film nie je žiadnou výnimkou. V animovanom filme Stabilita si rovnováhu postavy hľadajú neustále.

Animovaná Stabilita Daniely Krajčovej

Animovaný film Stabilita Daniely Krajčovej sa predstavuje na prvý pohľad jednoduchým príbehom. Mladé dievča, ktoré opúšťa rodičovské hniezdo a vydáva sa po vlastnej ceste, sa zamiluje. A práve láska sa stáva dôležitou oporou pre jej nové fungovanie v cudzom meste. Chlapec, ktorý ju však zaujíma, ju na jej ceste k vlastným svetom taktiež brzdí. Ich vzťah je turbulentný, ale vďaka vzletom a pádom si dievčina začína viac veriť, ako aj viac chápať svojich rodičov.

Režisérka Daniela Krajčová má za sebou rôznorodé vzdelanie v oblasti umenia. Absolvovala štúdium multi a intermédií na Vysokej škole výtvarných umení, ako aj odbor animovanej tvorby na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Absolvovala tiež stáže na zahraničných univerzitách. (University of the West of England v Bristole, Veľká Británia a Universidad Veracruzana v Jalapa, Mexiko).

Okrem tvorby animovaných filmov sa Daniela venuje aj tvorbe videoartu a tiež výtvarnému umeniu. Svoje diela vystavovala na niekoľkých domácich i zahraničných výstavách. Jej tvorba obsahuje viacero pozoruhodných titulov, ktoré si odniesli aj množstvo významných festivalových ocenení z celého sveta. Za všetky napríklad spomeňme: Dĺžka podnájmu (2007), Hladina (2009), Translation of Love (2010), Blue Red (2010) alebo Mercado Morelos (2011).

Animovaná Stabilita Daniely Krajčovej

Príbehová zložka Krajčovej ostatného filmu je viditeľne uveriteľná. Napriek zdanlivej jednoduchosti režisérka necháva divákov postupne odhaľovať, ako sa príbeh vyvíja a aké nové životné situácie stretávajú nepomenovanú, nekonkretizovanú hlavnú postavu. Výrazovými prostriedkami animovaného filmu je sprostredkované, prečo sa dievčina rozhodla „vyletieť z rodného hniezda“. Prizeranie sa na otca na vozíku, ktorý sa často nachádza v konfliktoch a roztržkách s jej matkou, ju už unavovalo či skôr deptalo, a tak vyráža na cestu. Režisérka pracuje najmä s čiernou a šedou farbou. Interiéry a exteriéry ladené do týchto farieb sú ozvláštňované farebnými postavami, v ktorých dominujú odtiene teplých farieb. Akoby jediné sa vymykali ponurosti a depresívnosti sveta a ľudí naokolo. Okrem toho farba naviac zdôrazňuje dôležitosť postavy v príbehu.

S animovaným riešením obrazov pracuje originálne a invenčne. Jednotlivé prostredia prepája výstižne, pričom využíva podobnosť predmetov. Obraz sa pretvára, modifikuje. Napríklad vidíme panelovú zástavbu na celej ploche obrazu, neskôr je to len obraz v televíznej obrazovke, ktorú protagonistka sleduje. Napriek tomu, že zvuková zložka je minimalistická, výstižne dopĺňa celkové vyznenie filmu. Autorka konkretizuje: „Hudbu do filmu zložil Daniel Matej spolu so synom Adamom. Bola založená na improvizácii 4 hudobných nástrojov, každý reprezentoval jednu postavu. Rovnako všetky ruchy boli vytvorené len z inštrumentálnych zvukov.“

Animovaná Stabilita Daniely Krajčovej

Tvorivý proces na filme popisuje režisérka nasledovne: „Film vznikal dosť dlho, asi 3 roky sa prepisoval scenár. Vychádzala som z osobného zážitku, ale príbeh s veľakrát prepísal, aby bol čo najzrozumiteľnejší. Chvíľu trvalo, kým som našla správnu výtvarnú techniku. Samotná animácia trvala asi 7 mesiacov. Zábery som kreslila kriedou na čiernu tabuľu a po odfotení  sa vždy prekreslili. Vyhovovala mi ručná práca s materiálom, okrem kriedy som mohla kresliť aj s vodou, rôznymi odtieňmi sivej pri umývaní a vyschýnaní tabule.“

Postavy vo filme nerozprávajú, emócie sú vyjadrené v náznakoch, ktoré dovoľuje najmä animácia. Talentovanej režisérke Daniele Krajčovej sa vo filme Stabilita podarilo na zdanlivo jednoduchom príbehu ukázať autentické problémy človeka. Dosahuje to najmä pôsobivým vizuálom.  Pracuje minimalisticky a vytvára priestor pre rozprávanie komorného príbehu ľudí, ktorým sa zrazu stabilita či rovnováha v živote vymkla z rúk a ako ju opätovne nachádzajú.

Stabilita je film, ktorý vznikol v prvom polroku roku 2015 ako zatiaľ prvý profesionálny neštudentský titul. Produkovala ho spoločnosť Bfilm, teda Peter Badač. Strihačom snímky je František Krähenbiel. Scenár režisérka konzultovala s Vierou Čakanyovou a tiež Barborou Kalinovou. Farebné korekcie ladil Peter Csordas.

Režisérka v súčasnosti pracuje na výtvarných komunitných projektoch. Má rozbehnutý projekt letných workshopov animácie s deťmi v rómskych osadách v rámci projektu Karavan. Tiež pravidelne chodievala do utečeneckého tábora v Rohovciach, kde viedla výtvarné aktivity, z ktorých následne vznikali experimentálne videa. Rada by tuto tému v budúcnosti dôkladne spracovala v ďalšom animovanom filme.

 

Barbora Gvozdjaková
6. 9. 2015