Twisted Dreams of History

Pokrútené sny o dejinách.
Podvratnosť a deformácia v animovanom filme krajín V4
Bielsko-Biała: 11. – 13. 09. 2015

Medzinárodná akademická konferencia o animovanom filme
Galéria Bielska BWA, Ulica 3. mája 11, 43-300, Bielsko-Biała, Poľsko

Pod akademickou záštitou: Mediterraneum  – Medzinárodné centrum pre vzdelávanie a výskum (Pedagogická akadémia v Krakove)

Organizátor – Galéria Bielska BWA (Bielsko-Biała) v spolupráci s: filmový klub Pastiche Filmz (Olomouc), Anča – mimovládna organizácia (Bratislava), MANIFESZT – profesijné a záujmové združenie maďarských animátorov (Budapešť) a Taliansky kultúrny inštitút v Krakove

Komisia konferencie: prof. dr hab. Alicja Helmanová (Jagelovská univerzita v Krakove); prof. Marcin Giżycki (Škola dizajnu v Rhode Island; Vysoká škola technická, Katowice), prof. Paola Bristotová (Vysoká škola výtvarných umení – Bologna); docent Stefan Bielański, prof. UP (Pedagogická akadémia v Krakove); docent Rafał Syska (Jagelovská univerzita v Krakove); Bogusław Zmudziński, Ph.D. (Technická a vedecká univerzita AGH v Krakove); Brigitta Iványiová-Bitterová, Ph.D. (Moholy-Nagyho univerzita umenia a dizajnu v Budapešti); Ugo Rufino, Ph.D. (Taliansky kultúrny inštitút v Krakove); Michał Bobrowski, Ph.D. (Jagelovská univerzita v Krakove)

Potvrdenie o prezencii pre pasívnych účastníkov je podmienené účasťou na všetkých paneloch konferencie. Projekt podporil Medzinárodný vyšehradský fond. Vstup na všetky udalosti je voľný.

Prednášky sa budú konať v angličtine a poľštine, tlmočenie (angličtina/poľština) je zabezpečené; Premietanie animovaných filmov s poľskými a anglickými titulkami.

Viac informácii a úplný program je dostupný na:

www.stoptrikiff.eu/animatedfilmfromv4countries www.facebook.com/groups/twisted.dreams.v4animation/

Medzinárodná akademická konferencia „Pokrútené sny o dejinách. Podvratnosť a deformácia v animovanom filme krajín V4“ sa bude konať v dňoch 11. až 13. septembra v poľskom meste Bielsko-Biała, ktoré sa nachádza na hranici medzi Poľskom, Českou a Slovenskou republikou. Udalosť, ktorá je otvorená širokej verejnosti sa bude tešiť účasti šestnástich akademikov z Poľska, Maďarska, Ruska, Českej republiky, Číny a Talianska. Skupina prijala pozvanie za účelom uvažovať o animovanom filme v kontexte tém, ktoré sa v rámci hlavného prúdu kultúry vždy zvyknú zametať pod koberec.

V priebehu dvadsiateho storočia sa médium animovaného filmu špecializovalo v zobrazovaní disidentskej ríše intímnych posadnutostí, obskúrnych zvráteností a búrlivých rebélií – motívov, ktoré vždy fungovali ako riadiaci mechanizmus pre cenzúru a propagandu, ale aj sponzorstvo a záujem médií. Tragické dejiny vyšehradského regiónu, politické zmeny plné napätia a náhlych zvratov, ako aj výnimočná akademická tradícia prinášajú na animované umenie jeho krajín nový pohľad. Ich spoločenská štruktúra a modely identifikácie korenia v krehkých kompromisoch medzi stavmi závislosti a bojov za oslobodenie, technickú a hospodársku modernizáciu verzus centralizovanú stagnáciu, avantgardné umenie a progresívne intelektuálne hnutia v rozpore s tradičným prístupom k umeniu, životnému štýlu, občianskej spoločnosti, vedy a humanít. Koncept Vyšehradu ako „ďalšieho európskeho spojenia“ by nemohol existovať bez geografických a rozumovo zdôvodnených odkazov na kultúrne tradície západnej Európy. Tento mimoriadne fascinujúci kultúrny vzorec umenia, ktorý sa preplieta s politikou, sa stal východiskovým bodom pre diskusiu, ktorá sa bude konať v  Bielsku-Białej.

Umelecký animovaný film, taktiež nazývaný ako „malý film“, v priebehu rokov výrazne ovplyvnil kultúru stredovýchodnej Európy. Kým české, maďarské, poľské aj slovenské hrané filmy sa neraz musia popasovať s výkyvmi šťasteny, animácia krajín vyšehradskej štvorky sa vždy skvela či už na plátnach, alebo televíznych obrazovkách od Ottawy až po Hirošimu. Vzdelávacie centrá animovaného filmu ako napríklad pražská FAMU, bratislavská VŠMU, Moholy-Nagyho univerzita umenia a dizajnu v Budapešti alebo Filmová škola v Lodz sú stredobodmi záujmu najambicióznejších mladých filmárov z celého sveta, horlivých rozvíjať svoj jedinečný autorský rukopis pod dohľadom uznávaných majstrov. Je prekvapivé, že štúdium animovaného filmu v tomto regióne zatiaľ nie je veľmi rozšírené. Konferencia v Bielsku-Białej má za cieľ ustáliť sa ako platforma pre filmových akademikov so záujmom o vyšehradskú animáciu, ktorí sa snažia zadefinovať hlavné otázky pre výskum a hľadajú uspokojivé spojenia a stopy v konceptoch a teóriách v rámci filmových a kultúrnych štúdií. Výstupom z konferencie bude aj monografia na tému vyšehradskej animácie.

Trojdňová konferencia pozostáva z piatich panelových diskusií (v piatok a sobotu), súhrnnej diskusie za okrúhlym stolom (v nedeľu) a premietania animovaných filmov (počas celého víkendu). Panel s názvom „Predstaviť si politiku“ otvorí svojou prednáškou profesor Marcin Giżycki (Škola dizajnu v Rhode Island; Vysoká škola technická, Katowice, umelecký riaditeľ festivalu pre animátorov) a kriticky zhodnotí tradíciu poľskej politicky angažovanej animácie. Rovnaký námet sa objaví aj v prejave filmárky Wioly Sowa (Pedagogická Univerzita), zaoberajúcej sa tematikou feminizmu. Dvaja odborníci z Maďarska sa budú zaoberať konceptom dejín animácie zo širšieho – komparatívneho hľadiska (Brigitta Ivanyiová-Bitterová, Ph.D., Moholy-Nagyho univerzita umenia a dizajnu v Budapešti), ako aj z bližšieho pohľadu na maďarskú kinematografiu (doktorandka Anna Ida Oroszová, Univerzita Loránda Eötvöse v Budapešti).

O autorskej animácii sa bude rozprávať na príkladoch z diela Zdzisława Kudłu, dlhoročného riaditeľa Štúdia animovaného filmu v Bielsku-Białej (najstaršieho a stále činného poľského štúdia) v prejave Michala Bobrowského (Ph.D., Jagelovská univerzita v Krakove). Filmovou tvorbou akosi zabudnutého majstra absurdnej animácie – Alexandra Sroczyńského sa bude zaoberať Denis Viren (Ph.D., Štátny inštitút pre štúdium umenia v Moskve), kým intelektuálne a umelecké vplyvy na animáciu poľského maliara Zdzisława Beksińského budú predmetom prejavu Macieja Stasiowského (doktoranda Jagelovskej univerzity v Krakove). Nespochybniteľný vplyv českého surrealistu Jana Švankmajera na svetovú animáciu predstavia z rôznych perspektív dvaja odborníci: Bogusław Zmudziński (Ph.D., Technicka a vedecká univerzita AGH v Krakove) a Mgr. Jiří Neděla (Pedagogická fakulta – Univerzita Palackého v Olomouci).

Intermediálnym charakterom animácie a jej intertextualitou sa budú zaoberať filmári Robert Sowa (Ph.D., Akadémia výtvarných umení v Krakove) a Guo Chunning (doktorand na Renminskej univerzite v Pekingu), ktorí sú v súčasnosti činní aj v pedagogickej oblasti. Pridá sa k nim aj výskumníčka Olga Bobrowská (doktorandka na Jagelovskej univerzite v Krakove). V špeciálnom paneli „Talianske spojenie“ poodhalíme v prednáškach docenta Stefana Bielańského (Pedagogická univerzita) a Giuseppeho Sediu (Medzinárodná federácia filmových kritikov) vzťahy medzi Talianskom a krajinami vyšehradského regiónu. Dichotómiu mužských a ženských filmových tvorcov a jej dôsledky na stav súčasnej talianskej animácie predstavia profesorka Paola Bristotová (Vysoká škola výtvarných umení – Bologna) a Andrea Martignoni, svetovo uznávaná zvukárka a pedagogička z Univerzity IULM v Miláne.

Okrem diskusií budú na programe konferencie aj filmové premietania. Vo štvrtok 10. septembra vás pozývame na úvodný Animation Warm-Up, kde budete môcť obdivovať diela mladých autorov z krajín vyšehradského regiónu v špeciálnej kolekcii, ktorú v roku 2015 zostavilo Vyšehradské fórum animácie. V piatok 11. septembra bude na programe výber filmov z maďarského festivalu Primanima „Pokrútené sny o Primanime“ pod taktovkou hovorkyne konferencie – Anny Idy Oroszovej. Sobotné premietanie (12. septembra) bude venované prezentácii najlepších súťažných filmov z piatich ročníkov slovinsko-poľského festivalu StopTrik IFF, ktorý sa venuje stop-motion animácii. Vybrané snímky predstavia riaditelia festivalu Olga a Michal Bobrowskí. V nedeľu (13. septembra) sa bude konať špeciálne premietanie plôškových filmov zo Štúdia animovaného filmu v Bielsku-Białej. Po pútavej diskusií a vzrušujúcich premietaniach vás pozývame zabaviť sa na Animovaných nociach s hudobnými videoklipmi z chorvátskeho festivalu Supertroon (piatok, Cafe Aquarium) a festivalu StopTrik IFF (sobota,  Cafe&Bar Celna 10).

Twisted Dreams of History