Daruj 2% Fest Anči

 

Nie je všetkým dňom koniec!

Daňové priznanie je radosť iná, no treba hľadieť ďalej. Tento rok si opäť môžeš spríjemniť najneobľúbenejšiu jarnú povinnosť a darovať dve percentá svojich daní svojmu <3 festivalu. Pomôžeš Fest Anči, podporíš projekt, ktorý už 13 rokov propaguje a rozvíja (nielen) slovenskú (nielen) animovanú tvorbu a sebe aj nám zlepšíš rok!

Viac info o tom, ako nám môžeš darovať 2% z daní, nájdeš spolu s potrebnými formulármi a podrobným návodom na tejto stránke.