Fest Anča prinesie program aj pre profesionálov v animácii

Fest Anča opäť myslí nielen na nadšencov animácie, ale aj na profesionálov z filmového priemyslu. V rámci festivalu aj tento rok prebehne špeciálna Industry sekcia, ktorá ponúkne animátorom, producentom, študentom a pedagógom prednášky a diskusnú platformu. Industry program sa uskutoční v priebehu štvrtka a piatku 1. – 2. júla v žilinskom Rosenfeldovom paláci, no bude zhliadnuteľný aj online.

V rámci snahy o spájanie animátorskej komunity a jej priblíženia odbornej a širokej verejnosti, ponúka Industry program inštitúciám a tvorcom v oblasti animácie priestor na prezentáciu svojich škôl a pripravovaných animovaných projektov. Zo škôl sa tento rok chopili príležitosti Ateliér animovanej tvorby z VŠMU, Škola umeleckého priemyslu Trenčín a Súkromná škola umeleckého priemyslu Žilina.

Na Fest Anči 2021 odprezentuje Audiovizuálny fond možnosti dotácie a prihlasovania sa na novú prioritu programu 1 Audiovizuálneho fondu, ktorá má názov AniLab. Iniciatíva sa primárne zameriava na projekty s preukázateľným prínosom pre rozvoj profesionálneho zázemia a získavania skúseností tvorcov. Iniciatíva väčšej podpory tohto programu vyplynula práve z diskusie na Fest Anči 2020.

Súčasťou Industry programu bude aj prezentácia Európskej iniciatívy v oblasti podpory animovanej tvorby (A.L.I.C.E.). Projekt spája šesť európskych regiónov: Valónsko, Nord-Pas-de-Calais, Rzeszow, Pugliu, Katalánsko a Slovenskú republiku (prostredníctvom Ministerstva kultúry SR). A.L.I.C.E. sa snaží vytvoriť lepšie podmienky pre rozvoj animovaného priemyslu a medziregionálnej spolupráce. Zároveň zvyšuje povedomie o slovenskej animácii a vytvára priestor pre odbornú diskusiu.

V rámci Industry programu prebehnú rovno dve diskusie. Jedna s názvom Hranice animácie, v ktorej budú slovenskí odborníci z oblasti animácie rozprávať o jej rôznych formách a možnostiach financovania. Zástupcovia slovenských umeleckých fondov predostrú druhy podpory v rámci animovanej tvorby a načrtne sa aj akým výzvam a limitom môže čeliť podobná medziodborová a medzižánrová tvorba. Ďalšia diskusia Industry programu, ktorá sa udeje v spolupráci s EHMK Žilina Beskydy 2026, bude rozoberať potreby slovenských tvorcov v animácii a spojitosť Žiliny s animáciou.