ALICE – Animation League for Increased Cooperation in Europe

Rosenfeldov palác
02.07.2021
11:15
Sekcie:  Industry, Prednášky

Prezentácia európskej iniciatívy v oblasti podpory animovanej tvorby, ktorá spája šesť európskych regiónov: Valónsko, Nord-Pas-de-Calais, Rzeszów, Pugliu, Katalánsko a Slovenskú republiku (prostredníctvom Ministerstva kultúry SR). ALICE sa snaží vytvoriť lepšie podmienky pre rozvoj animovaného priemyslu a medziregionálnej spolupráce. Zároveň zvyšuje povedomie o slovenskej animácii a vytvára priestor pre odbornú diskusiu.