Prehliadka krytu civilnej ochrany

Nová synagóga - bar
28.08.2020
13:30
Trvanie:  180
Sekcie:  Iné aktivity

Všetci niečo tušíme o ich existencii, no len málokto v ňom bol aj osobne – príďte objaviť tmavé zákutia krytu civilnej ochrany, ktorý za bežných okolností nie je verejnosti prístupný, a o nevšedný zážitok máte postarané. Stretneme sa pred Novou Synagógou, odkiaľ sa spolu poberieme smerom ku krytu.