Felvidék – Horná zem

Nová synagóga - Sphéra
03.07.2021
17:00
Rok:  2014
Trvanie:  75
Režisér:  Vladislava Plančíková
Sekcie:  Celovečerné filmy

Spomienky ožijú, aby v animovanom dokumente pomohli odhaliť, nakoľko do našej súčasnosti zasahujú historické krivdy a rodinné tajomstvá. Tu, uprostred Európy, ich má takmer každá rodina. Režisérka Vladislava Plančíková sa vydáva po stopách rodinnej histórie. Osobne a citlivo zozbierala príbehy generácie, ktorej osudy zmenili drsné rozhodnutia politikov po 2. svetovej vojne na národnostne zmiešanom území nazývanom Felvidék – Horná zem. Film reflektuje stále aktuálnu tabuizovanú tému slovensko-maďarských vzťahov v unikátnej podobe animovaného dokumentu. Čo nedokážu rozpovedať svedkovia doby či filmové archívy, dopovedia animované príbehy. Magická, podmanivá hudba Jany Kirschner dodáva autorkinmu rozprávaniu nezvyčajnú intenzitu.

Slovensko, Česká republika