TRADÍCIE / Všade dobre, doma najlepšie

Nová synagóga - Sphéra
01.07.2021
18:00
Trvanie:  90
Sekcie:  Fokus: Tradície

Tradície pomáhali generáciám pred nami oprieť sa o múdrosť predkov: ako žiť, vychovávať deti, uctievať, ale aj variť, liečiť, pracovať. Dnes však tento kompas akosi zlyháva. Svet sa zdá byť zložitejší a neustále nás prekvapujú nové udalosti, na ktoré nás naši predkovia pripraviť nemohli.

Čím komplikovanejší sa svet javí, tým viac sa vraciame k jednoduchej prizme minulosti: informácie a príbehy pre zrozumiteľnosť spadajú do šablón; čierno-bielu interpretáciu uprednostňujeme pred rôznorodosťou a toleranciou.

Naprieč tohtoročným programom Fest Anče budeme z pohľadu prítomnosti skloňovať tradície spoločenské, náboženské, osobné i národné. Možno objavíme rovnaké princípy, aké sa osvedčili v minulosti. Možno zistíme, že ich potrebujeme aktualizovať alebo ich už nechceme vôbec používať. A možno prostredníctvom umenia nájdeme novú reč a novú realitu, ktorú už potrebujeme ako soľ.

Slovenské a anglické titulky (na živých premietaniach iba slovenské titulky)

– –
Fokus Fest Anča 2021 je súčasťou implementácie projektu Študentské fórum Fest Anča.

Študentské fórum Fest Anča získalo grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 120 609 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 18 091 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je práca s publikom, medzinárodná mobilita a prepojenie škôl z Európy, zdielať vedomosti a zručnosti a porovnať spôsoby výučby animácie v odlišných častiach Európy.

Táto krajina patrí mne

Režisér Nina Paley

Dokončený:  2012
Krajina:  US
Trvanie:  0:03:32

Pustatina

Režisér Michelle Kranot, Uri Kranot

Dokončený:  2013
Trvanie:  0:14:01

Cesta

Režisér Marek Jasaň

Dokončený:  2018
Krajina:  SK
Trvanie:  0:08:41

Ježkov domov

Režisér Eva Cvijanović

Dokončený:  2017
Trvanie:  0:10:03

Cestovka Limbo Limbo

Režisér Zsuzsanna Kreif, Borbála Zétényi

Dokončený:  2015
Trvanie:  0:15:49

Zajacovo

Režisér Nikola Majdak Jr., Ana Nedeljković

Dokončený:  2013
Krajina:  RS
Trvanie:  0:07:26

Stvorenie

Režisér Thomas Meyer-Hermann

Dokončený:  1995
Krajina:  DE
Trvanie:  0:06:44