Program pre slovenských profesionálov na Fest Anči 2022

Aj na 15. ročníku Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča 2022 sa bude konať špeciálna Industry sekcia, ktorá ponúkne animátorom, producentom, študentom a pedagógom prednášky a diskusnú platformu. Industry program sa uskutoční v priebehu piatku 1. júla v žilinskej Novej Synagóge.

V rámci programu dostanú priestor inštitúcie a tvorcovia v oblasti animácie, aby mohli odprezentovať svoje školy a pripravované animované projekty. Ide o aktivitu, ktorá sa snaží spájať animátorskú komunitu a približovať ju odbornej, ale i širokej verejnosti. Zo škôl sa tento rok chopili príležitosti Media Lab z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Škola umeleckého priemyslu Trenčín a Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová v Košiciach.

V rámci Industry programu odprezentuje Národné kinematografické centrum svoje fungovanie, ale aj rôznorodé aktivity prezentácie slovenskej kinematografie na Slovensku i v zahraničí.

Po prezentáciách bude nasledovať diskusia o animačných, VFX a herných štúdiách. Slovenskí odborníci a slovenské odborníčky z oblasti animácie a vizuálnych efektov otvoria diskusiu o tom, akým spôsobom fungujú štúdia a aké výzvy musia prekonávať v slovenskom multimediálnom i audiovizuálnom prostredí. Hovoriť sa bude o potrebe infraštruktúry v slovenských štúdiách, o ich udržateľnosti, ale aj o pozitívach, ktoré táto infraštruktúra prináša. Diskusia sa dotkne aj toho, akým spôsobom odborníci a absolventi animačných odborov fluktujú v jednotlivých odvetviach.