DEŇ PO: Téma Fest Anča 2020 preskúma nové začiatky

Deň po – tak znie téma, ktorú sme si pred trištvrte rokom zvolili ako fokus Fest Anče 2020. Bolo to začiatkom júla 2019, iba pár dní po skončení 12. ročníka festivalu. Nikto z nás vtedy netušil, že v čase, kedy by sme mali tému podľa nášho obvyklého harmonogramu oznamovať (na prelome februára a marca 2020), zasiahne svet pandémia nového koronavírusu, Fest Anča, kultúrne podujatia všeobecne a ďalšie slobody, na ktoré sme zvyknutí, prestanú byť na mesiace dopredu istotou – a že našu starostlivo naplánovanú tému začneme žiť ešte predtým, ako sme ju stihli oznámiť. 

Pred trištvrte rokom sme o budúcnosti iba rozmýšľali, dnes nám všetkým pomaly dochádza, že dorazila. “Keď táto kríza prehrmí” a “po pandémii” patria momentálne medzi najustlanejšie slovné spojenia v našich slovníkoch. Budúcnosť, ktorou sa zaoberáme, sa náhle prestala rátať na dekády a storočia, teraz sa počíta nanajvýš na mesiace. Aký svet náš čaká na jeseň alebo na budúci rok?

Deň po má veľa možných významov. Nás z nich najviac zaujímajú “zmena” a “nové začiatky”. Odmalička nás učia, že zmena je život – no zároveň je zmena to, čomu sa spoločnosť najurputnejšie bráni. Zachovať status quo je dôležité, pretože to, čo je teraz, poznáme a chápeme. Dnes sa zdá jasné, že je to aj neudržateľné. Zmena sa deje bez nášho súhlasu. Čo príde deň po nej?

Iné slovo pre zmenu je aj “kríza”, bod obratu, kedy sa rozhoduje o ďalšom smerovaní. Životným pocitom našej generácie je existencia v neustálej kríze, osobnej aj spoločenskej: kríze systému, ekologickej kríze, kríze našich osobných pochybností, kríze hroziaceho vyhorenia, kríze meniacich sa vzťahov, kríze empatie s druhými. Práve po krízach prichádzajú nové začiatky – v osobnom živote, po traume, či náhlej zmene, ale aj v spoločnosti, keď musíme prehodnotiť svoje fungovanie a zvyknúť si na nový poriadok. O tom, čo prinášajú, chceme hovoriť na Fest Anči 2020.

Dňom po a novým začiatkom je pre nás aj samotný 13. ročník Fest Anče, ktorý sa odohrá tento rok. Minulý ročník bol pre nás po mnohých stránkach náročný, v neposlednom rade kvôli vyhoreniu sály S2 na Stanici Žilina-Záriečie, nášho dlhodobého hlavného miesta konania, ku ktorému sme mali silné puto. V ťažkých chvíľach sme najviac pocítili časté problémy, s ktorými bojuje celý kultúrny sektor, nás nevynímajúc: neudržateľnú preťaženosť tímu, kumuláciu povinností a dlhodobé podfinancovanie. To všetko by v dni po malo byť inak.

Fest Anča 2019 nakoniec dopadla, napriek všetkému, vynikajúco – a veríme, že rovnako to bude aj s tou tohtoročnou. Deň po je náš spôsob reakcie na zažité a na to, čím prechádzame dnes. Je očakávaním, o ktorom chceme hovoriť s našimi návštevníkmi, hosťami a partnermi. Je zosobnením potenciálu, ale aj upozornením, že musíme dávať pozor. Deň po je iba v našich rukách. Poď ho zažiť spolu s nami. 27. – 30. augusta 2020 v Žiline.