FEST ANČA MYSLÍ NA TÝCH, KTORÍ TO DNES POTREBUJÚ NAJVIAC

Ďakujeme každému, kto sa rozhodol darovať Fest Anči svoje 2 % z daní a podporiť tým našu činnosť. Vážime si každú pomoc, ktorá smeruje od vás a pomáha nám sa naďalej angažovať v podpore a rozvoji animácie a kultúry na Slovensku.

Za našimi hranicami však už tretí rok zúri neľudská a ničím nevyprovokovaná ruská agresia na Ukrajine. A nielen to. U nás doma v čoraz väčšej miere pociťujeme útoky na občiansky sektor a dôležité inštitúcie, či mimovládne organizácie, ktoré pracujú pre nás spoločný lepší svet

Ak to uznáte za vhodné, zvážte prosím venovanie svojich 2 % organizáciám, ktorých prácu považujeme v tejto dobe za mimoriadne dôležitú.

Kde môžete pomôcť svojimi 2 % z daní?

ČLOVEK V OHROZENÍ pomáha Ukrajine dlhodobo. Momentálne pomáha Ukrajincom na Slovensku, no keď sa situácia upokojí, sú pripravení pomáhať na mieste.

ŽENA V TIESNI pracuje v prospech eliminácie násilia páchaného na ženách. Ich poradňa je zameraná na pomoc a ochranu žien, ktoré zažívajú násilie v párových vzťahoch a ich deti.

SAPLINQ sa venuje právam LGBTI+ ľudí. Dlhodobo tiež vzdeláva mladých ľudí a vedie kampane s cieľom scitlivovať spoločnosť voči realite queer ľudí na Slovensku. 

VIA IURIS už od roku 1993 pomáha ľuďom obhajovať svoje práva a zúčastňovať sa na rozhodovaní o veciach verejných.

VAGUS založili sociálni pracovníci, ktorí chcú dlhodobo zlepšovať prácu s ľuďmi bez domova.

CESTA VON je občianske združenie, ktoré pomáha ľuďom uviaznutým v generačnej chudobe postaviť sa na nohy, získať prácu a nádej na dôstojný a naplnený život.

ZÁCHRANNÁ STANICA Brezová pod Bradlom funguje od roku 2016 a za ten čas v nej prijali viac než 1000 jedincov voľne žijúcich živočíchov, ktorí potrebujú pomoc zväčša kvôli ľudskej činnosti.

MAREENA poskytuje príležitosti pre aktívne začlenenie sa cudzincov do slovenskej spoločnosti, podporuje miestnu komunitu Slovákov a cudzincov v nadväzovaní vzťahov a efektívne zvyšuje povedomie verejnosti o témach rozmanitosti, migrácii a integrácie.

INTYMYTA pomáha mládeži, rodičom, učiteľkám/om a pracovným tímom budovať zdravé, bezpečné, rešpektujúce a rovné vzťahy a rešpektujúce postoje.

Ďakujeme!