Jaroslava Havettová: Prvá dáma slovenského animovaného filmu

Režisérka, výtvarníčka a animátorka Jaroslava Havettová, neraz označovaná za prvú dámu slovenského animovaného filmu, oslávi tento rok 80 rokov. Pri tejto príležitosti vydal Slovenský filmový ústav DVD s výberom jej krátkych filmov, ktoré bude pokrstené na Fest Anči za osobnej účasti režisérky. 

Začiatky tvorby Jaroslavy Havettovej siahajú do 60. rokov minulého storočia – obdobia, keď sa na Slovensku formovala prvá skupina mladých tvorcov animovaných filmov. Jej filmy sa vyznačujú osobitou poetikou. Venujú sa morálnym témam, osudovosti, obetavosti či postaveniu jednotlivca v spoločnosti. Skúmajú individuálne rysy hrdinu a prepájajú ich so všeobecnými problémami doby. 

Výber filmov na DVD obsahuje kľúčové tituly Havettovej tvorby, počnúc videoklipom s popartovými motívmi Pieseň (1969) k skladbe od Heleny Vondráčkovej a Waldemara Matušku. Z rovnakého roku pochádza nadčasové dielo Socha sprevádzané komentárom Mariána Labudu, ktoré kritizuje dogmatikov presadzujúcich ideologické klišé bez ohľadu na realitu. Výnimočný technologický i naratívny prístup predstavuje film Kým sa ucho neodbije (1971) inšpirovaný habánskou keramikou a slovenskými porekadlami. Hudbu k nemu zložili Pavol Hammel a Marián Varga, film nahovorili členovia Radošinského naivného divadla. Po krátkej prestávke sa režisérka vrátila k tvorbe filmom Kontakty (1980), ktorý so snovou ľahkosťou prináša sugestívne obrazy absurdných, márnych a bezvýchodných tragédií. Trpké zákonitosti sveta sprevádza hudba Deža Ursinyho. Kriticky sa voči spoločnosti postavila aj filmom Posledný kameň (1982), ktorý spolurežírovala s Júliusom Hučkom. V polovici 80. rokov v jej tvorbe prevažujú motívy ako sú kríza hodnôt, zneužitie dôvery a obetavosti. Prospechárstvo vystupuje do popredia aj vo filmoch Pomóóóc! (1985) či Prečo máme radi sliepky (1986). Diváci sa môžu tešiť aj na Havettovej vrcholné dielo – experimentálnu filmovú koláž Údel (1988). Film o nikdy nekončiacom stereotype získal niekoľko prestížnych ocenení, vrátane Strieborného medveďa z festivalu Berlinale. Prináša nové existenciálne otázky o nadvláde konzumu, priorite peňazí a kríze vzťahov. 

Dielo Jaroslavy Havettovej predstavuje dôležitú súčasť slovenskej animovanej tvorby, ako aj línie ženských autoriek, ktorá sa začala na Slovensku výraznejšie formovať až po roku 1989.

Krst DVD a následné premietnutie filmov Jaroslavy Havettovej sa bude konať 2. júla 2022 o 14:00 v Mestskom divadle Žilina za osobnej účasti režisérky.