Diskusia: Hranice animácie

Rosenfeldov palác
02.07.2021
12:00
Trvanie:  90
Sekcie:  Industry, Workshopy

Slovenskí odborníci z oblasti animácie otvoria diskusiu o hraniciach animácie a jej foriem.
Aký je ich potenciál a možnosti financovania? Zástupcovia slovenských umeleckých fondov predostrú druhy podpory v rámci animovanej tvorby. Načrtne sa aj téma medziodborovej a medzižánrovej animovanej tvorby. Dnes sú animácia a jej princípy používané vo viacerých umeleckých a zábavných odvetviach. Kde sú limity spájania animácie a dajú sa posúvať?