Joseph Beuys a environment

Nová synagóga - bar
04.07.2021
14:00
Trvanie:  90
Sekcie:  Sprievodné podujatia, Iné aktivity

Celoživotná koncepcia nemeckého umelca a aktivistu Josepha Beuysa (1921-1986) sa javí ako ucelený a do značnej miery predvídavý svetonázor. Prednáška slovenského maliara a performera Roba Švarca v spolupráci s Goetheho inštitútom predstaví základné východiská Beuysovho environmentálneho a sociálneho umeleckého aktivizmu a pokúsi sa jednotlivé aspekty aktualizovať vzhľadom ku globálnemu klimatickému vývoju a tiež lokalizovať v slovenskom rámci s témou tradícií.