TRADÍCIE / Každý si nesie svoj kríž

Stanica
02.07.2021
14:00
Trvanie:  90
Sekcie:  Fokus: Tradície

Tradície pomáhali generáciám pred nami oprieť sa o múdrosť predkov: ako žiť, vychovávať deti, uctievať, ale aj variť, liečiť, pracovať. Dnes však tento kompas akosi zlyháva. Svet sa zdá byť zložitejší a neustále nás prekvapujú nové udalosti, na ktoré nás naši predkovia pripraviť nemohli.

Čím komplikovanejší sa svet javí, tým viac sa vraciame k jednoduchej prizme minulosti: informácie a príbehy pre zrozumiteľnosť spadajú do šablón; čierno-bielu interpretáciu uprednostňujeme pred rôznorodosťou a toleranciou.

Naprieč tohtoročným programom Fest Anče budeme z pohľadu prítomnosti skloňovať tradície spoločenské, náboženské, osobné i národné. Možno objavíme rovnaké princípy, aké sa osvedčili v minulosti. Možno zistíme, že ich potrebujeme aktualizovať alebo ich už nechceme vôbec používať. A možno prostredníctvom umenia nájdeme novú reč a novú realitu, ktorú už potrebujeme ako soľ.

Slovenské a anglické titulky (na živých premietaniach iba slovenské titulky)
– –
Fokus Fest Anča 2021 je súčasťou implementácie projektu Študentské fórum Fest Anča.

Študentské fórum Fest Anča získalo grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 120 609 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 18 091 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je práca s publikom, medzinárodná mobilita a prepojenie škôl z Európy, zdielať vedomosti a zručnosti a porovnať spôsoby výučby animácie v odlišných častiach Európy.

Hĺbavosť hranolkoIDu

Režisér August Niclasen

Dokončený:  2019
Krajina:  DK
Trvanie:  0:04:02

V rade

Režisér Kamila Kučíková

Dokončený:  2014
Krajina:  SK
Trvanie:  0:03:57

Zátišia

Režisér Elli Vuorinen

Dokončený:  2020
Krajina:  FI
Trvanie:  0:06:02

Nezbednica

Režisér Ayel Kamal, Ayçe Kartal

Dokončený:  2017
Trvanie:  0:07:59

Streda s Bohdanom

Režisér Nicolas Menard

Dokončený:  2016
Krajina:  GB
Trvanie:  0:04:30

Pád

Režisér Boris Labbé

Dokončený:  2018
Krajina:  FR
Trvanie:  0:14:22

Symfónia č. 42

Režisér Réka Bucsi

Dokončený:  2014
Krajina:  HU
Trvanie:  0:09:23

Bremeno

Režisér Niki Lindroth von Bahr

Dokončený:  2017
Krajina:  SE
Trvanie:  0:14:14

O tom, čo potom

Režisér Matouš Valchář

Dokončený:  2018
Krajina:  CZ
Trvanie:  0:05:25