FOKUS: Ženy v animácii

Pohľad, akým sa v súčasnosti pozeráme na svet, stáročia formovali hlavne muži. Či sa to už týka samotnej histórie alebo umenia, pohľad muža bol pokladaný za normu. Hoci by sme si radi mysleli, že situácia, v ktorej sa nachádzame dnes, je iná, ešte stále bojujeme s predsudkami a mužský naratív, ktorý systematicky umlčiava ostatné skupiny (medzi nimi aj ženy), je pokladaný za ten správny.

Vďaka neutíchajúcemu boju za práva utláčaných a opomínaných skupín, už neexistuje len jeden správny naratív. Singularita sa síce rozbila na plurality, no bariéra zvykov nie je celkom prelomená a rodová (ne)rovnosť je v našej spoločnosti stále veľkou témou. 

Aj kvôli tomu sme sa tohto roku na Fest Anči rozhodli v tematickom fokuse upriamiť pozornosť na ženy v animácii – na autorky i hrdinky, pričom sme sa chceli na svet pozrieť najmä ich pohľadom. Pretože umenie, najmä to filmové, je v prvom rade o pohľadoch – o pohľadoch tvorcov, postáv, ale aj o pohľade samotných divákov. A práve spôsob, akým sa na niečo pozeráme, priamo ovplyvňuje aj ako danú vec vnímame. 

Našim cieľom je skrz výber krátkych animovaných filmov narušiť tzv. male gaze, ktorý vykresľuje a nazerá na ženskú postavu skrz prizmu muža, pričom ju prevažne vníma ako sexuálny objekt pre potešenie mužského heterosexuálneho diváka. Na Fest Anči chceme zviditeľniť práve tzv. female gaze, ženský pohľad, ktorý reprezentuje ženy ako plnokrvné postavy so svojimi túžbami, strachmi a názormi, bez toho, aby ich objektivizoval.    

Kolekcia filmov sa okrem fenoménu female/male gaze venuje aj rodovej príslušnosti, queeru, materstve, telesnosti, sexe, ale aj reprezentácii žien v mytológii a folklóre. Filmové bloky sú doplnené o diskusie s osobnosťami, ktoré sa viažu k prezentovanej téme. Uvidíte a vypočujete si názory etnologičky Kataríny Nádaskej, drag queen Cherrytree Wood alebo režisérky a vizuálnej umelkyne Gabriely Gažovej. 

V tohtoročnom tematickom fokuse ponúkame pohľady, ktorými sa pozeráme na svet hlavne očami žien. Pohľady, ktoré narúšajú binaritu a smerujú k tekutejšiemu stavu vecí. Pohľady, ktoré predstavujú túžbu po svete, v ktorom sú ženy, muži a všetci ostatní na jednej úrovni.

– Jakub Spevák, kurátor fokusu

 

ZOZNAM FILMOV, KTORÉ UVEDIEME VO FOKUSE

AKO TO VIDÍ ONA (diskusia s Radkou Mikšík)

Kamakura Yoriko Mizushiri 2013
Sea Child Minha Kim 2015
Winter in the Rainforest Anu-Laura Tuttelberg 2019
Volcano Island Anna Katalin Lovrity 2017
Love Soldiers Chloe Feinberg 2017
Cosmoetico Martina Scarpelli 2015
It’s Wet! Nan Huang, Alexis Godard 2018
Mirror in Mind Seunghee Kim 2014
Slug Life Sophie Koko Gate 2018
Mila Fog Marta Prokopová 2015

VO SVETE MUŽOV (diskusia s Gabrielou Gažovou)

Terra Nullius Martina Frajštáková 2011
You Are Overreacting Karina Paciorkowska 2018
Contact Mari Kivi 2018
Minerals Pernille Kjaer 2016
12 Years Daniel Nocke 2009
Lursaguak. Scenes from Life Izibene Oñederra 2019
High Summer Josselin Facon 2016
The Noise of Licking Nadja Andrasev 2016
Call of Cuteness Brenda Lien 2017
Mei Ling Stéphanie Lansaque, François Leroy 2009

NIEKDE UPROSTRED (diskusia s Cherry Tree Wood)

Queere Tiere Ana Angel 2017
Life with Herman H. Rott Chintis Lundgren 2015
Cut Dar Laor 2015
All Those Sensations in My Belly Marko Dješka 2020
Tamou Tom Prezman, Tzor Edery 2020
Oneself Story Géraldine Charpentier 2018
Entropia Flóra Anna Buda 2019
Scum Mutation Ov 2020

MOJE TELO PATRÍ MNE (diskusia s Lotta Love)

Body World Kitty Faingold 2017
Teat Beat of Sex: episodes 1 – 3 Signe Baumane 2007
A Date Michaela Mihályi 2019
Occupation Martina Mikušová 2016
A Blink of an Eye Kiana Naghshineh 2018
Flesh Camila Kater 2019
Venus Tor Fruergaard 2010
Tram Michaela Pavlátová 2012
#polish_women_resistance 49 animators from Łódź 2020
Pussy Renata Gąsiorowska 2016

MAMIČKA NAJDRAHŠIA (diskusia so Soňou Očkášovou)

Oh Mother! Paulina Ziolkowska 2017
The Little One Diana Cam Van Nguyen 2017
Chado Dominica Harrison 2020
Flood Malte Stein 2018
Mythopolis Alexandra Májová 2013
Xmas Story about a Saleswoman Matouš Valchář 2018
In Her Boots Kathrin Steinbacher 2019
Half Puppet Jasmine Elsen 2014
Sura Jeong Haeji 2020

ZHOR, BOSORKA! (diskusia s Katarínou Nádaskou)

God-Mother Nina Paley 2018
Among the Black Waves Anna Budanova 2016
Chimera Caleb Wood 2018
Red Shoes Anna Podskalská 2021
Woolly Wolf Vera Neubauer 2001
The Present Joe Hsieh 2013
Crossing Agáta Bolaňosová 2018
The Goddess Lisandro Schurjin 2018

 

Medzinárodný festival animácie Fest Anča 2022 finančne podporil Audiovizuálny fond. Festival bol finančne podporený z Fondu LITA. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Tematický fokus “Ženy v animácii” v rámci Fest Anča 2022 je súčasťou implementácie projektu Študentské fórum Fest Anča. 

Projekt “Študentské fórum Fest Anča” získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 120 609 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 18 091€ z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je práca s publikom, medzinárodná mobilita a prepojenie škôl z Európy, zdieľať vedomosti a zručnosti a porovnať spôsoby výučby animácie v odlišných častiach Európy.