Prihlás svoj projekt na Visegrad Animation Forum 2016

Visegrad Animation Forum / 3. – 5. máj 2016 v Třeboni ve spolupráci s Anifilmem (Mezinárodní Festival Animovaných Filmů)

Súťaž je určená pre všetky animované filmy, ktoré sú vo fáze prípravy. Už štvrtým rokom bude obdorná porota rozhodovať v dvoch kategóriách: krátky filmy a TV seriál (+TV +špeciál). Súčastou fóra je lektoring projektov za účasti najlepších odborníkov z Cartoon Fora, networkingové fóra, a možnosť prezentovať svoj projekt pred odborným publikom a profesionálmi z televízií strednej a východnej Európy.

Uzávierka: 08. február 2016
Onlina prihláška: https://vp.eventival.eu/anifilm/2016

Nejlepší projekt sekcie krátký film dostane finančnú odmenu vo výške 2.000 EUR na jeho ďalší vývoj. Víťaz kategórie TV seriál a TV špeciál si zaistí priamy postup na Cartoon Forum 2016.

Více informací o pravidlách nájdete tu. (link na http://visegradanimation.com/vaf2016/)

Visegrad Animation Forum je organizované Českou Asociací animovaného filmu (ASAF) v spolupráci s SPPA (Polish Animation Producers Association), APAF (Association of Animated Film Producers Slovakia), DSAF (Slovenian Animated Film Association) a MOME (Moholy-Nagy University of Art and Design, Budapest). VAF kooperuje s Cartoon Forom. Projekt je realizoaný za finančnej podpory programu EU Creative Europe – MEDIA a Medzinárodného Visegrádského fondu.