Slovenská animácia na Visegrad Animation Forum 2015

Slovenská animácia na Visegrad Animation Forum 2015

V dňoch 5. – 10. 5 mája sa v českej Třeboni uskutoční 6. ročník Medzinárodného festivalu animovaných filmov Anifilm (www.anifilm.cz). Slovenská animovaná tvroba bude zastúpená nielen v programe festivalu ale aj vďaka sprievodnému podujatiu pre filmových profesionálov Visegrad Animation Forum, ktorého spoluorganizátorom je slovenská Asociácia producetov animovaných filmov.

Počas Anifilmu sa uskutoční Visegrad Animation Forum (VAF), najvýznamnejšie podujatie pre profesionálov pracujúcich s animovaným filmom v regióne strednej a východnej Európy. K základným zámerom a snahou VAFu je prilákať nových partnerov, producentov, vysielateľov, sales agentov, filmových distribútorov a predstaviť im krátke animované filmy vo vývoji a televízne seriály. Tiež je jeho zámerom zvýšiť odbornú prax, prezentovať schopnosti tvorcov a producentov, a zlepšiť kvalitu obsahu a vizuálnu stránku projektov a praktické schopnosti animovaného filmu autorov a producentov.

V rámci pitching fóra pre krátke filmy vo vývoji budú v rámci 10 prezentovaných projektov 2 slovenské. Prvým je projekt Nočnárežiséra Andreja Gregorčoka a scenáristu Lukáša Sigmunda produkovaný spoločnosťou Banda s.r.o. Druhým projektom je animovaný dokument Bolo raz more… režisérky Joanny Kozuch a producentky Evy Pavlovičovej spoločností Bfilm, s.r.o. a plackartnyj, s.r.o. Okrem pitching fóra absolvujú účastníci aj 2 dňový worshop, počas ktorého budú môcť s medzinárodnými odborníkmi konzultovať koncept, scenár, jeho trasformáciu do vizuálu filmu, plán vývoja a produkcie, možnosti financovania a medzinárodných koprodukcií a festivalovú stratégiu filmu. O najlepšom projekte a udelení ceny v hodnote 2000 eur rozhodne medzinárodná porota.

Mimosúťažného pitching fóra pre TV seriály v produkcii sa zúčastní slovenský projekt Drobci režisérov Vandy Raýmanovej aMichala Strussa, produkčnej spoločnosti Objectif, s.r.o. Projekty v tejto sekcii budú prezentované nákupcom týchto formátov, televíznym vysielateľom a potencionálnym koproducentom.

V porote súťažného pitching fóra seriálov vo vývoji bude slovenského národného vysielateľa RTVS zastupovať Václav Mika, generálny riaditeľ a Tibor Búza, programový riaditeľ.

Novým projektom VAF je vydanie DVD Visegrad Animation Rallye, ktoré predstavuje 8 najlepších animovaných filmov študentov a mladých debutantov, uvedených v rokoch 2014 a 2015. Visegrad Animation Rally podporuje ich šírenie na filmových trhoch, medzi filmovými distributormi a programermi festivalov. Slovenská animovaná tvorba je zastúpená debutom Joanny KożuchFongopolis a študentským filmom Kamily Kučíkovej V rade.

Okrem pitching fóra sa v rámci VAF uskutočnia aj diskusie a prednášky na témy: Kto podporuje animácie? Aké sú možnosti minoritných koprodukcií v strednej a východnej Európe? Kde o možnostiach v slovenských podmienkach minoritných koprodukcií bude diskutovať Katarína Kerekesová. Ďalšou dôležitou diskutovanou témou bude: Čo hľadajú televízni vysielatelia? Kde RTVS zastúpená Tiborom BúzomVáclavom Mikom predstaví svoje vízie, predstavy, ako aj doterajšiu produkciu a spoločne s kolegami z Českej republiky, Estónska, Maďarska, Poľska a Slovinska budú diskutovať o možnej spolupráci. Účasť slovenskej delegácii na Visegrad Animation Forum bola podporená Audiovizuálnym fondom.

Na Anifilme sa predstaví aj súčasná slovenská animácia. V medzinárodnej súťaži krátkych animovaných filmov bude slovenská animácia zastúpená filmom Nina (2014), režisérok Veroniky Obertovej a Michaely Čopíkovej. Filmy Aion Petry Heleninovej aHalf Bábka Jasmine Elsen (Slovensko/Belgicko) prezentujú Katedru animovanej tvorby Filmovej a Televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave v medzinárodnej študentskej súťaži krátkych animovaných filmov. Posledným zástupcom v medzinárodných súťažiach festivalu Anifilm je videoklip No Survi režisérov Andreja Kolenčíka a Petra Skalu. V sekcii Work in progress predstaví produkčná spoločnosť plutoon, s.r.o. dlhometrážny animovaný film Srdce Veže režiséra Petra Budinského. V porote Medzinárodnej súťaže videoklipov a nenaratívnych, experimentálnych a hraničných foriem animácie bude Slovensko zastupovať Maroš Brojo, programový riaditeľ festialu Fest Anča.

Tlačovú správu pripravila Asociácia producentov animovaných filmov, 28.04.2015