Spojenie dokumentu a animácie v projekte Gottland

Je správny čas na to zoznámiť vás s českým projektom Gottland. Ide o šesťdielny dokumentárny cyklus inšpirovaný rovnomenným knižným bestsellerom poľského autora Mariusza Szczygiela. Filmový cyklus predstavuje v jednotlivých častiach rôzne osobnosti českého národa a to vždy pod taktovkou iného režiséra z FAMU, čiže štylistická pestrosť dielov je zaručená.

V tejto súvislosti Anču zaujíma najmä časť o spisovateľovi Eduardovi Kirchbergerovi alias Karlovi Fabiánovi, ktorú sa slovenská režisérka Viera Čakányová rozhodla spracovať ako animovaný film: „Kirchberger je spisovateľ a navyše mŕtvy spisovateľ. Chcela som vizualizovať jeho príbeh slobodne (priblížiť sa k slobode, akú ponúka text), vyhnúť sa konkrétnosti reality, ktorú popisne sprostredkúva technika v prípade hraného a dokumentárneho filmu a dať priestor nejakej vnútornej imaginácii. Asi som si aj chcela vyskúšať niečo nové, niečo, v čom som nemala žiadnu istotu – ale to bolo práve zaujímavé.“

Spojenie dokumentu a animácie v projekte Gottland

Film sa snaží nájsť odpoveď na otázku, kto bol Eduard Kirchberger. „Keďže bol spisovateľom, zanechal po sebe desiatky kníh – grafických odtlačkov seba samého (dá sa predpokladať, že v jeho postavách sú zašifrované rysy jeho osobnosti a možno aj skryté dôvody jeho správania). Stále žijú jeho dve dcéry – jeho genetické, biologické odtlačky, ktoré si na otca spomínajú v súkromnej rovine. Oproti nim existujú záznamy úradného charakteru – väčšinou ŠTB, ktoré popisujú strohým často bizarným jazykom zlomové udalosti v jeho živote. Tieto tri roviny tvoria film a každá z nich je odlišne výtvarne spracovaná“ približuje režisérka svoju koncepciu.

Spojenie dokumentu a animácie v projekte Gottland

Animátorkami literárneho odtlačku spisovateľa sú Ové pictures – Michaela Čopíková a Veronika Obertová: „Vychádzali sme zo starých českých komiksov – inšpiráciou nám bolo napr. výtvarno Foglarových Rýchlych šípov, alebo štýl a vizuál animácie Runa Wrakea.“ Kirchbergerove dcéry animovala Daniela Krajčová, ktorá sa téme vzťahu otca a dcéry venovala aj vo svojom autorskom filme Blue red (2010): „Moja časť filmu je skypeový rozhovor dvoch dcér spisovateľa, v ktorom spomínajú na otca. Používam techniku rotoskopie, čiže prekresľujem reálne video.“ Časti, ktoré čerpajú z úradných záznamov, animuje Martin Tomori: „Animácia evokuje staré vyvolané analógové fotografie (ide o dokumentárny prístup k rozprávaniu podobne ako v prípade spisov, dokumentov ŠTB), pracujem predovšetkým s osvetlením a atmosférou, predstavujem Prahu v štýle film noir. Dôraz v animácii nekladiem na pohyb, ale atmosféru a kresbu.“ S Tomoriho minimalizáciou pohybu a príklonom k atmosféram sa môžete stretnúť aj v jeho autorskom filme Friday (2010). „Jednotlive scény budú skôr ako temná kreslená slide-show starých fotografií v kombinácii s textami zo spisov ŠTB“ prezrádza Martin Tomori.

Spojenie dokumentu a animácie v projekte Gottland

Dokumentaristka Viera Čakányová mala jasnú predstavu o vizuálnej podobe filmu: „Výtvarné riešenia sme preberali celkom detailne, najmä čo sa týka Ovéčiek a Tomoriho. To boli nekonečné konzultácie, posielala som im obrazové referencie, spolu sme hľadali vhodný výtvarný prejav tak, aby sa oni nemuseli nejako znásilňovať a zároveň to fungovalo v tomto type filmu. Každý záber je presne vymyslený, niekoľko krát skorigovaný. Aj pre mňa to bola dobrá skúsenosť. Nie som výtvarník. Chodila som síce v detstve na nejakú výtvarku, ale kresliť neviem a formulovať veci slovne bolo dosť nepresné. Koľkokrát som si myslela, že ten verbálny popis už nemôže byť exaktnejší a predsa vznikali nedorozumenia. Zaujímavé boli diskusie, akú majú mať obrázky atmosféru, linku, farebnosť, textúru… To sú dosť ťažko verbálne uchopiteľné veci.  V strihu sme zase hľadali tempo, skúšali, čo je znesiteľné a čo už nie:). Menej sme museli riešiť s Dankou, čo je dané metódou rotoskopingu. Keď sme sa dohodli, že to bude v zásade čierna linka, už ďalej pracovala samostatne. Mala video zábery ako podklady, ktoré bolo treba „len“ prekresliť. Rešpekt:) za tie nekonečné hodiny, čo na tom strávila.“

Výroba časti o Eduardovi Kirchbergerovi sa blíži do finále. Obrazové podklady sú dokončené a nasleduje zvuková postprodukcia.

Cyklus dokumentov bude uvedený nie len v Českej televízii, ale aj ako filmové pásmo v kinodistribúcii. Televízna premiéra zatiaľ nie je určená, ale do kín by mal Gottland zamieriť na jar roku 2014.

Viac info o projekte Gottland na:
http://www.nutprodukce.cz/?lang=cs#

Rozhovor s autorom knihy Gottland na: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/osobnosti-na-ct24/235320-kazdy-potka-takoveho-cecha-jakeho-si-zaslouzi-rika-mariusz-szczygiel/

 

Eva Perďochová-Šošková