Študentské fórum Fest Anča 2022 bude mať premiéru

Fest Anča tohto roku otvára novú kapitolu spustením projektu Študentského fóra, ktoré sa stane trvalou súčasťou festivalového programu. Jedným z hlavných účelov fóra bude kontinuálne združovať animátorskú komunitu a vytvárať premostenie medzi študentským a profesionálnym prostredím. Stretnutie účastníkov, ktorými budú študenti, učitelia, animátori, producenti, distribútori, ale aj organizátori festivalov, sa uskutoční od 27. júna až do 3. júla v Žiline.

Ciele

Po viacročnej práci s komunitou animátorov v regióne strednej a východnej Európy dospeli organizátori festivalu k poznaniu, že spôsob výučby animácie na školách v regióne študentov dostatočne nepripravuje na očakávania trhu práce v tomto odvetví. Študentské fórum by tak malo vytvoriť prostredie na diskusiu medzi školami a študentmi z regiónu strednej a východnej Európy, ktoré inklinujú k tradičnejším animačným technikám a školami zo západných krajín, ktoré sa viac zameriavajú na technické a praktické zručnosti študentov.

Ambíciou fóra je porovnanie možností uplatnenia študentov a vytvorenie platformy pre stretávanie sa škôl s fokusom na animáciu v Európe. Účastníci sa môžu tešiť na diskusie, ktoré budú zamerané na porovnanie spôsobov výučby animácie, ale aj na vývoj, produkciu a distribúciu študentských animovaných filmov. Študentské fórum poskytne priestor pre potrebnú reflexiu stavu vzdelávania, dúfajúc, že pomôže vzniknúť novým spoluprácam a vzťahom, ktoré budú pomáhať nielen školám, ale aj študentom k plynulému prechodu zo školského prostredia do toho profesionálneho.

Zúčastnené školy

Študentské fórum Fest Anča 2022 tohto roku privíta 5 filmových škôl, ktoré sa zameriavajú na animáciu – z čoho budú 4 školy z CEE regiónu a jedna škola z Islandu. Konkrétne pôjde o Reykjavik Academy of Digital Entertainment (RADE), ktorá je súčasťou Reykjavik Technical College. Ich školské osnovy sa viac zameriavajú na filmové vizuálne efekty, počítačové hry a animáciu, pričom škola má veľmi blízke prepojenie na profesionálny animovaný priemysel v krajine.

Z regiónu strednej a východnej Európy sa predstaví bratislavská VŠMU, ktorá je najstaršou a najprestížnejšou filmovou školou na Slovensku. Zo susedných krajín prídu reprezentanti škôl z Poľska, Maďarska, ale aj Českej republiky. Predstaví sa pražská FAMU, ktorá je piatou najstaršou filmovou školou v Európe, The Polish National Film, Television and Theatre School so sídlom v Łódźi a napokon aj budapeštianska MOME, ktorá podporuje spojenie vedy a umenia.

Program

Dni odbornej časti programu Študentského fóra budú nabité pestrým programom, ktorý bude obsahovať prednášky, premietania, diskusie, ale aj prezentácie jednotlivých škôl a ich tvorivého portfólia. Reprezentanti pozvaných škôl predostrú spôsoby výučby animácie, ale budú sa venovať aj stratégiám, ktoré používajú pri distribúcii študentských filmov. Rôzne distribučné modely budú porovnané s externou distribúciou filmových profesionálov.

Producenti sa podelia o svoje skúsenosti a načrtnú možnosti vývoja študentského animovaného filmu s ohľadom na lokálny, ale aj medzinárodný trh. Účastníci fóra sa rovnako dozvedia aj o spolupráci producentov a distribútorov so školami animácie a reprezentanti siete festivalov AFN, ktorá spája festivaly animovaných filmov zo strednej a východnej Európy, porozprávajú o tom, ako sú študentské animované filmy vnímané filmovými festivalmi.

Súčasťou Študentského fóra 2022 bude aj prípadová štúdia úspešného študentského filmu Sh_t Happens, ktorý mal premiéru na festivale v Benátkach a v roku 2020 vyhral na Fest Anči cenu Anča Award za Najlepší slovenský krátky animovaný film. Režisérka Michaela Mihályi aj s režisérom Davidom Štumpfom porozprávajú o rôznych etapách tvorby filmu – počnúc od vývoja, až po jeho niekoľkonásobné uvedenia na festivaloch po celom svete.

Na záver Študentského fóra budú mať študenti vďaka aktivite speed dating jedinečnú možnosť porozprávať sa s distribútormi, producentmi, ale aj inými filmovými profesionálmi, a klásť im svoje nedočkavé otázky.

15. ročník Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča sa uskutoční od 30. júna do 3. júla 2022. Festival každoročne zahŕňa medzinárodnú súťaž animovaných krátkych filmov a hudobných videí, ale aj tematické a špeciálne fokusované filmové sekcie. Fest Anča ponúka počas štyroch dní prednášky, výstavy, workshopy, premietania pre deti a množstvo ďalších sprievodných podujatí.

Projekt Študentské fórum Fest Anča získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 120 609 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 18 091€ z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je práca s publikom, medzinárodná mobilita a prepojenie škôl z Európy, zdieľať vedomosti a zručnosti a porovnať spôsoby výučby animácie v odlišných častiach Európy.

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Podujatie je financované z projektu s názvom Študentské fórum Fest Anča podporeného v rámci Grantov EHP a Nórska 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiku, s číslom projektu CLT02018.