Čo robí Joanna Kozuch?

V prvom rade pracuje na svojom staršom projekte Fongopolis.  Výtvarnosti, animácie, strih – všetko je hotové a v súčasnosti sa dorába zvuková stopa filmu, samozrejme, vrátane hudby. Fongopolis je mesto, do ktorého má namierené mladý huslista. V prestížnej filharmónii a na veľkolepom koncerte má zahrať svoje životné sólo. „Problém však nastane už na železničnej stanici, kde narazí na chaotický labyrint informácií, značiek, reklám a neustále sa ponáhľajúci dav ľudí. Ak chce stihnúť svoj vlak, musí sa zastaviť “, približuje svoj vizuálne zaujímavo riešený film Joanna Kozuch, z ktorého nie len fotografie, ale aj trailer nájdete na webe. Film možno nebude jediným výstupom projektu Fongopolis. Autorka totiž plánuje aj artbook Fongopolis – Bratislava, Bratislava – Fongopolis.

Rodičovstvo okrem toho, že uberá čas, prináša aj silné inšpirácie. Kedysi spolužiaci, dnes spolupracovníci a obaja sú už rodičmi: Joanna Kozuch v spolupráci s animátorom – režisérom Borisom Šimom pripravuje animovaný film 39 týždňov, 6 dní. Momentálne už existuje literárny scenár a výtvarné návrhy. „39 týždňov, 6 dní je konceptom krátkeho animovaného filmu, v ktorom dvaja manželia podávajú správu o období ich spoločného tehotenstva. Film sa nesústredí na objektívne fakty ani doslovné obrazy vyvíjajúceho sa bábätka (v zmysle „tehotenstvo od A do Z“). Naším cieľom bolo zaznamenávať pocity, emočné stavy a vnútorné pochody spojené s týmto obdobím, preto sa tvorivou metódou stali asociatívne budované obrazy, ktoré sa v najväčšej možnej miere blížia k práve prežívanej emócii. Namiesto ilustratívnosti sme sa priklonili k nástrojom surrealizmu.“

Čo robí Joanna Kozuch? Čo robí Joanna Kozuch?

Hoci už koncept 39 týždňov, 6 dní môžeme v určitom zmysle vnímať ako dokument o vnútornom psychickom prežívaní tehotenstva, Joanna chystá dokumentárny film v pravom zmysle slova. Bude, ako inak, animovaný. Bolo raz more…, film „o Aralskom jazere a ľudskej hlúposti“ má už rozpracovaný scenár. Na jeho dopracovanie bude Joanna potrebovať ďalšie informácie, ktoré pravdepodobne získa počas svojej druhej cesty do Uzbekistanu a Kazachstanu. Vysychajúce jazero totiž leží na hraniciach práve týchto dvoch štátov.

Joannin výpočet rozbehnutých projektov je pomerne bohatý. Čo okrem toho ešte robí Joanna Kozuch? „…a stále sa iba hrám s dcérkou Milou… : ) “.

Eva Perďochová