Zásady správania sa na festivale

16. ročník Medzinárodného festivalu Fest Anča 2023, ktorý sa koná od 29. Júna do 2. Júla 2023.

Fest Anča je otvorená pre každého, bez ohľadu na rodovú identitu, sexuálnu orientáciu, farbu pleti, národnosť, etnicitu, vek. To tiež znamená, že netolerujeme žiadnu diskrimináciu, nenávisť, ohrozovanie, obťažovanie alebo zahanbovanie, či iné neúctivé správanie. To môže zahŕňať, ale nie je obmedzené na: fyzické alebo verbálne napádanie alebo nevhodné správanie; sexuálne obťažovanie alebo nechcená sexuálna pozornosť; porušenie zákona; prenasledovanie alebo šikanovanie; nevhodné rušenie na oficiálnych festivalových podujatiach; a akýkoľvek iný cielený alebo hanlivý jazyk, gestá, príp. činnosti, ktoré urážajú iného návštevníka festivalu vrátane: personálu, účinkujúcich, dobrovoľníkov*čiek, a účastníkov*čiek.

V tomto duchu pripravujeme nielen náš festival, ale pozývame našich návštevníkov vytvoriť s nami komunitu postavenú na týchto princípoch.
Na Fest Anči pevne veríme v princípy komunitnej starostlivosti. Všímajte si svoje okolie, buďte k sebe láskaví*é a presvedčte sa, že ľudia naokolo sú v bezpečí. 

Fest Anča  si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia podniknúť kroky proti akémukoľvek jednotlivcovi (osobám) alebo skupine (skupinám), o ktorých sa domnieva, že nespĺňajú požiadavky týchto zásad, vrátane, ale nie výlučne, odvolania vstupeniek a privilégií festivalu a vylúčenia z udalosti bez upozornenia alebo vrátenia peňazí.

Stalo sa ti niečo alebo si niečo videl*a? Cítiš úzkosť?

Získaj okamžitú podporu na mieste, vyhľadaj člena*ku nášho tímu, dobrovoľníka*čku označeného červenou šatkou alebo člena*ku bezpečnostnej služy. 

Prípadne sa dostav priamo na miesto podpory na Stanici Žilina-Záriečie označeného nápisom MIESTO PODPORY. Na tomto mieste ti budú môcť pomôcť naši členovia*ky tímu od 10:00 do 01:00. Po tomto čase bude v rámci piatkového a sobotného programu na Stanici Žilina-Záriečie k dispozícii BEZPEČNÝ PRIESTOR.

MIESTO PODPORY

Otvorené každý deň konania festivalu, t.j. od 29. Júna do 2. Júla od 10:00 do 01:00 v noci nasledujúceho dňa v priestore Ateliéru na Stanici Žilina-Záriečie (hneď vedľa toaliet) označeného nápisom MIESTO PODPORY.

Miesto podpory je určené pre každého, kto sa potrebuje cítiť bezpečne, potrebuje pomoc alebo sa porozprávať otvorene o probléme, či situácii, ktorá sa mu*jej stala na festivale.

BEZPEČNÝ PRIESTOR

Nachádzaš sa v nepríjemnej / nebezpečnej situácii? Potrebuješ útočisko? Vidíš vo svojom okolí niekoho, kto to prehnal/a so zábavou a je zraniteľný/á? Potrebuješ si len na chvíľku vydýchnuť z chaosu a hluku? 

Otvorený od 00:00 do 03:00 počas piatkového a sobotného nočného programu na Stanici Žilina-Záriečie na -1 poschodí vedľa akreditácií.

V NALIEHAVÝCH PRÍPADOCH VOLAJTE 112.

Poradenská non – stop linka pre obete sexuálneho a rodovo podmieneného násilia: 0800 212 212

Polícia: 158 

Hasiči: 150 

Záchranka: 155 

Mestská polícia: 159

Krízová linka psychologickej pomoci: 0800 500 333

Linka detskej istoty: 116 111

On-line psychologická podpora: https://ipcko.sk/

Fest Anča je členom kolektívnej iniciatívy Keep Festive, ktorá sa stavia proti akémukoľvek sexuálnemu obťažovaniu a pomáha organizátorom festivalov vytvoriť bezpečnejší priestor pre všetkých účastníkov festivalu.

Kontaktujte nás na contact@keepfestive.org.