Fest Anča 2023 prinesie už druhý ročník Študentského fóra

Fest Anča tento rok organizuje už druhú edíciu projektu Študentského fóra, jedinečného programu pre školy a študentov animácie z Európy. Jedným z hlavných cieľov Študentského fóra je prepájať školy animácie v Európe, vytvárať vzťahy medzi študentským a profesionálnym prostredím. Stretnutie účastníkov, ktorými sú študenti a učitelia animácie, animátori, producenti, distribútori, ale aj organizátori európskych festivalov, sa uskutoční od 26. júna do 2. júla 2023 v Žiline.

CIELE

Animácia sa v naprieč Európou vyučuje mnohými spôsobmi a je medzi ich prístupmi badateľný rozdiel. Školy v krajinách strednej a východnej Európy sa výrazne zameriavajú na zachovanie svojich animačných tradícií, autorskej vízie a rozvíjanie rôznych animačných techník. Z tohto regiónu pochádza mnoho jedinečných a kreatívnych osobností v oblasti animácie, avšak chýba tu väčšie technické zázemie a výmena vedomostí, ktorá by pomohla mladým profesionálom presadiť sa na trhu práce, čo je dnes už štandardom v prípade škôl v Západnej Európe.

Ambíciou fóra je podnietiť diskusiu a spoluprácu medzi školami a študentmi s dôrazom na možnosti uplatnenia študentov a vytváranie spoluprác medzi školami. Účastníci sa môžu tešiť na diskusie, ktoré budú zamerané na porovnanie spôsobov výučby animácie, ale aj na vývoj, produkciu a distribúciu študentských animovaných filmov. Študentské fórum poskytuje priestor pre potrebnú reflexiu stavu vzdelávania, prináša príležitosti na vznik nových spoluprác a vzťahov, ktoré pomáhajú nielen školám, ale aj študentom k plynulému prechodu zo školského do profesionálneho prostredia.

ZÚČASTNENÉ ŠKOLY

Študentské fórum Fest Anča 2023 privíta 5 filmových škôl, ktoré sa zameriavajú na animáciu – z čoho 4 školy sú z regiónu strednej a východnej Európy a jedna škola z Nórska. Konkrétne sú to školy The Game School na Fakulte Audiovizuálnych Médií a Kreatívnych Technológií (AMEK), ktorá je súčasťou Inland Norway University of Applied Sciences (INN). Fakulta ponúka prakticky orientované študijné programy v oblasti televíznej produkcie, rozšírenej a virtuálnej reality, animácie a herných technológií, ako aj akademické štúdium filmovej a televíznej vedy.

Z regiónu strednej a východnej Európy sa predstavia estónska Akadémia umení v Taline (EKA), Akadémia výtvarných umení na Univerzite v Záhrebe, Chorvátsko (UNIZG), Škola umení na Univerzite v Novej Gorici v Slovinsku a Fakulta multimediálnych komunikácií na Univerzite Tomáše Bati v Zlíne, Česká Republika (UTB)

Tento rok sa v rámci projektu V4 Student Forum pridajú aj účastníci minuloročného fóra z krajín V4, konkrétne z bratislavskej VŠMU, pražskej FAMU, poľskej Národnej Filmovej, Televíznej a Divadelnej školy so sídlom v Łódźi a budapeštianskej MOME. Vytvorením siete už zúčastnených škôl sa fórum snaží udržiavať kontakty a partnerstvá medzi školami a prispieť k udržateľnosti spoluprác.

Študentské fórum bude hosťovať aj účastníkov iniciatívy AFN Edu (Animation Festival Network), čo znamená, že k Akadémii výtvarných umení na Univerzite v Záhrebe, Škole umení na Univerzite v Novej Gorici, Filmovej a televíznej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe (FAMU) a Filmovej a televíznej fakulte Akadémie múzických umení v Bratislave (VŠMU), sa ako hostia pripoja študenti a pedagógovia z The Caragiale National University of Theatre and Film, Bucharest, Romania (UNATC) and the Academy of Arts, Architecture, and Design in Prague, Czech Republic (UMPRUM).

Študentské fórum tak privíta účastníkov z 11 európskych škôl animácie, zastúpených 65 študentmi a študentkami a 20 učiteľmi a učiteľkami. 

PROGRAM

Dni odbornej časti programu Študentského fóra budú nabité pestrým programom, ktorý bude obsahovať prednášky, premietania, diskusie, ale aj prezentácie jednotlivých škôl a ich tvorivého portfólia. Reprezentanti pozvaných škôl predstavia spôsoby výučby animácie, ale budú sa venovať aj stratégiám, ktoré používajú pri rozvoji medzinárodnej spolupráce. Okrem toho sa budú zaoberať metódam distribúcie a predstavia svoje skúsenosti v oblasti medzinárodných spoluprác.

Producenti sa podelia o svoje skúsenosti a načrtnú možnosti vývoja študentského animovaného filmu s ohľadom na lokálny, ale aj medzinárodný trh. Účastníci fóra sa rovnako dozvedia aj o spolupráci producentov a distribútorov so školami animácie a reprezentanti siete festivalov AFN, ktorá spája festivaly animovaných filmov zo strednej a východnej Európy, porozprávajú o tom, ako sú študentské animované filmy vnímané filmovými festivalmi.

Súčasťou Študentského fóra 2023 bude aj prípadová štúdia úspešného študentského filmu Milý tati (Love, Dad), ktorý mal premiéru roku 2021. Príbeh tvorby filmu, ktorý od premiéry získal mnoho ocenení na festivaloch, priblíži režisérka Diana Cam Van Nguyen. 

Na záver Študentského fóra budú mať študenti vďaka aktivite “speed dating” jedinečnú možnosť porozprávať sa s distribútormi, producentmi, ale aj inými filmovými profesionálmi, a klásť im svoje nedočkavé otázky.

Medzinárodný festival animácie Fest Anča sa tento rok uskutoční od 29. júna do 2. júla. Festival každoročne zahŕňa medzinárodnú súťaž animovaných krátkych filmov a hudobných videí, ale aj tematické a špeciálne fokusované filmové sekcie. Fest Anča ponúka počas štyroch dní prednášky, výstavy, workshopy, premietania pre deti a množstvo ďalších sprievodných podujatí.

V rámci V4 Študentského fóra sa zástupcovia škôl z krajín V4, ktorí sa zúčastnili minuloročného fóra, podelia o zážitky a skúsenosti z minulého roka. Dvaja profesionálni producenti z WJT Company z Poľska, predstavia ako ich spoločnosť spolupracuje so školami animácie a prečo sa zaujímajú o študentov animácie. 

Jednou z tém tohtoročného fóra je medzinárodná spolupráca a študenti a pedagógovia sa v prezentáciách zástupcov Medzinárodného vyšehradského fondu a Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu dozvedia viac o možnostiach vytvárania spoločných projektov a ich financovania.  

Projekt Študentské fórum Fest Anča získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 120 609 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 18 091€ z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je práca s publikom, medzinárodná mobilita a prepojenie škôl z Európy, zdieľať vedomosti a zručnosti a porovnať spôsoby výučby animácie v odlišných častiach Európy.

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Podujatie je financované z projektu s názvom Študentské fórum Fest Anča podporeného v rámci Grantov EHP a Nórska 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiku, s číslom projektu CLT02018.

Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej spolupráce v strednej Európe.