Fest Anča vyberá: Slovenské animátorky

Tematický fokus Fest Anče 2022 sa zameral na ženy v animácii a nezaobišiel sa bez patričnej pozornosti venovanej slovenským animátorkám, ktorým sa podarilo od roku 1989 sformovať až tri generácie. Spoznajte zástupkyne z každej generácie v našom výbere filmov s výrazným rukopisom a originálnym svetonázorom.

V prvej generácii tvorkýň (Ivana Laučíková, Joanna Kožuch, Ivana Šebestová) je silné zastúpenie animátoriek, režisérok a neskôr aj producentiek, ktoré do postsocialistickej reality priniesli témy a pohľady, ktoré boli dovtedy nereprezentované a nerozprávané. Ide o režisérky, ktoré určujú tvar slovenskej animácie až do dnešných dní. V ich filmoch nachádzame prežívanie lásky, vzťahov a sexuality. Zameriavajú sa viac na psychologizáciu postáv a na medziľudské vzťahy, intímnejšie témy a reflexiu partnerských vzťahov.

V druhej generácii tvorkýň (Veronika Obertová, Michaela Čopíková, Daniela Krajčová, Mária Kralovič) sa taktiež nachádzajú výrazné ženské hlasy. Autorky prichádzajú s novými postupmi, digitálnou animáciou, ale aj hravou, sviežou, farebnou formou a obsahom. Môžeme hovoriť už nielen o ženách – animátorkách, ale aj o ženských protagonistkách. Animované filmy smerujú viac dovnútra ženského prežívania. Už nejde len o realistické zobrazovanie, ale animátorky sa snažia o subjektivizáciu vnímania reality, čím naplno využívajú prostriedky animovaného filmu.

Tretiu generáciu (Martina Mikušová, Kriss Sagan, Michaela Mihályi, Marta Prokopová), ktorá sa ešte stále formuje, spája akási nespokojnosť s daným stavom sveta. Súčasná slovenská animácia tak smeruje k citlivejšiemu zobrazovaniu rodu a svojimi príbehmi smeruje k vízii sveta, v ktorom ženy zastávajú rovnako plnohodnotnú rolu ako muži – ako autorky, tak aj hrdinky.

Sledujte na DAFilms.sk

V spolupráci s