Kapitalks: A žili šťastne, až kým... Stratégie dvorenia v kúzelných rozprávkach

Nová synagóga - bar
02.07.2021
16:00
Trvanie:  90
Sekcie:  Sprievodné podujatia, Iné aktivity

Ľudové rozprávky poznajú všetci, no nie každý si je vedomý, koľko významov v nich možno nájsť. Prednáška Barbary Storchovej, Ph.D. z Ústavu etnológie Filozofickej fakulty Karlovej Univerzity sa bude zaoberať ich univerzálnou dejovou schémou – dvorením a získavaním partnera, a to optikou rôznych interpretačných prístupov: od sociohistorickej a antropologickej analýzy cez psychologické interpretácie až k feministickej kritike.