Tradičná téma v netradičnom roku

Témou tohtoročnej Fest Anče 2021 sú Tradície. Je to paradox, pretože najtradičnejšia téma, akú sme kedy na festivale spracovali, sa odohrá najnetradičnejším možným spôsobom – Fest Anča sa uskutoční, po prvý raz vo svojej histórii, aj ako online festival. 

Prečo sme si vybrali pre nasledujúci ročník práve túto tému?

Tradície pomáhali generáciám pred nami oprieť sa o múdrosť predkov: ako máme žiť, ako vychovávať deti, čo a ako uctievať, ale aj ako variť, liečiť, pracovať… 

Dnes sa nám zdá, že tento kompas akosi zlyháva. Svet sa zdá byť zložitejší a neustále nás prekvapujú nové udalosti, na ktoré nás naši predkovia pripraviť nemohli.

V čase, kedy sme definovali tému Fest Anče, sme nepredpokladali, že bude musieť náš 14. ročník prebehnúť aj v online verzii, ktorá je krajne neortodoxná pre filmový festival, no v súčasnosti nevyhnutná pre jeho ďalšie pokračovanie. Nie je to len ďalší z dôkazov, že to, čo sme dodnes považovali za samozrejmosť či zvyk, sa mení – či sa nám to páči alebo nie?

Okolo seba vnímame, že čím komplikovanejší sa nám svet javí a čím viac sa vymyká pocitu kontroly, tým viac máme tendenciu vracať sa k jednoduchej prizme minulosti: Informácie a príbehy pre zrozumiteľnosť spadajú do šablón; čierno-biela interpretácia je uprednostňovaná pred rôznorodosťou a toleranciou, čo nepovažujeme za správne riešenia.

Naprieč tohtoročným programom Fest Anče budeme z pohľadu prítomnosti skloňovať tradície spoločenské, náboženské, osobné i národné. Možno objavíme rovnaké princípy, aké sa osvedčili v minulosti. Možno zistíme, že ich potrebujeme aktualizovať alebo ich už nechceme vôbec používať. A možno prostredníctvom umenia nájdeme novú reč a novú realitu. Posledné roky dokazujú, že ich potrebujeme ako soľ.

– programový a realizačný tím Fest Anče 2021