Visegrad animation forum 2015

Súčasťou výhry je:

Cena Českej televízie pre najlepší televízny seriálový projekt
– s bezplatným koučovaním vybraného medzinárodneho TV experta

Cena VAF za najelepší projekt krátkeho filmu
– 2,000 EUR na ďalší vývoj

Spomedzi vybraných projektov bude prezentovaných 10 krátkych filmov a 10 TV seriálov mezinárodným profesionálom, producentom a potenciálnym koprodukčným partnerom a zastupiteľom televízií.

Posledný termín prihlasovania projektov je 8. február 2015

Link na prihlasovancí formulár: http://vp.eventival.eu/anifilm/2015

Prihlasovanie krátkometrážnych projektov je bezplatné.
Prihlasovanie TV seriálov je spoplatené poplatkom 100 EUR.

VAF bude pokrývať náklady na ubytovanie dvom reprezentantom na jeden projekt po dobu trvania podujatia. Súčasťou VAF sú workshopy, prednášky, prezentácie a networkingové aktivity.

Podrobné informácie o Visegad Animation Forum nájdete na stránke podujatia.