13. Fest Anča prinesie program aj pre profesionálov v animácii

Fest Anča 2020 opäť myslí nielen na nadšencov animácie, ale aj na profesionálov z filmového priemyslu. V rámci festivalu aj tento rok prebehne špeciálna Industry sekcia, ktorá ponúkne animátorom, producentom, študentom a pedagógom workshopy, prednášky a diskusnú platformu. Industry program sa tento rok uskutoční v priebehu piatka a soboty 28. a 29. augusta v Rosenfeldovom paláci.

Slovenskí profesionáli z oblasti animácie budú tento na 13. Fest Anči debatovať o súčasnom stave, o produkčných možnostiach a o tom, ako koronavírus odhalil slabé miesta animovaného priemyslu na Slovensku. V rámci programu sa odprezentujú producenti animácie, ako aj samotní animátori. Program uzavrie moderovaná diskusia na tému stabilita animovaného filmu na Slovensku.

Súčasťou Industry programu bude aj prezentácia Európskej iniciatívy v oblasti podpory animovanej tvorby (A.L.I.C.E.). Projekt spája šesť európskych regiónov: Valónsko, Nord-Pas-de-Calais, Rzeszow, Pugliu, Katalánsko a Slovenskú republiku (prostredníctvom Ministerstva kultúry SR). A.L.I.C.E. sa snaží vytvoriť lepšie podmienky pre rozvoj animovaného priemyslu a medziregionálnej spolupráce. Zároveň zvyšuje povedomie o slovenskej animácii a vytvára priestor pre odbornú diskusiu.  Na Fest Anči dostane A.L.I.C.E. priestor počas piatku na diskusii a následnej prezentácii. Zástupcov projektu stretnete na networkingu a v sobotu sa uskutoční aj premietanie animovaných filmov partnerských krajín projektu.

Špeciálnou časťou Industry programu bude aj workshop o autorskom práve pod vedením lektoriek z LITA, autorskej spoločnosti. Workshop nadviaže na úspešnú vlaňajšiu spoluprácu medzi Fest Ančou a LITA a opäť pomôže animátorom informovať sa o svojich právach a zorientvať sa v zložitej problematike autorských práv v animácii. Workshop sa uskutoční v sobotu, a keďže kapacita je obmedzená, na workshop je nutné registrovať sa v predstihu.

Medzinárodný festival animácie Fest Anča 2020 finančne podporil Audiovizuálny fond.

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Festival bol finančne podporený z Fondu LITA.

Festival sa koná pod záštitou Ministerky kultúry Slovenskej republiky, pani Natálie Milanovej. Záštitu nad konaním festivalu Fest Anča 2020 prevzal primátor mesta Žilina, pán Peter Fiabáne.